skip to Main Content
RHS Open House 2017

RHS Open House 2017

กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนเขตภาคตะวันตก RHS Open House 2017 จัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 ในงานครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม workshop ทดลองปฏิบัติในแต่ละหลักสูตร อาทิ การทำขนมช่อม่วง การทำพิซซ่า การพับผ้ารูปหงส์สำหรับห้องพัก Honeymoon การเรียนรู้เครื่องดื่มต่างๆ พร้อมการพับผ้า Napkin ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สร้างความสนุกสนานประทับใจ และความรู้ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอย่างมาก

Back To Top