skip to Main Content
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 32
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 32
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 31
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 30
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 29
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 27
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 26
RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 32 RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 31 RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 30 RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 29 RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 27 RHS เรียนทำอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร 26

RHS เข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม (การประกอบอาหาร) ณ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

RHS เข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม (การประกอบอาหาร) ในงานการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าในตลาดธุรกิจโรงแรม จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
โดย RHS ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ 2 ทีม ประกอบไปด้วย นายสุกฤษฏิ์ เฉลิมจันทร์ นายธนวัตร เขื่อนแก้ว นายนภัส เธียรอารมณ์ และนายภาสกร คงขาว ซึ่งผลการแข่งขัน ทีม RHS ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ

Back To Top