skip to Main Content
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RHS ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” 

โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารอาชีพพ่อครัวอาหารตะวันตก และอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มาเป็นผู้ประเมินได้เข้าใจหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การประเมินสมรรถนะให้กับผู้เข้าทดสอบเมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ RHS เป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ด้านภัตตาคารและร้านอาหารอาชีพพ่อครัวอาหารตะวันตก คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น1, ชั้น2 และชั้น3และอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น1, ชั้น2 และชั้น3 ซึ่งผู้ประกอบอาชีพการทำอาหารในเขตภาคตะวันตก และใกล้เคียงที่ต้องการเข้าทดสอบ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโทร 032 508 136-9 หรือ 02 255 1300

Back To Top