skip to Main Content

RHS จัดอบรมหลักสูตรอาหารตะวันตกและเบเกอรี่สำหรับอาจารย์

RHS จัดอบรมหลักสูตรอาหารตะวันตกและเบเกอรี่สำหรับอาจารย์ 24 ชั่วโมง (5วัน4คืน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมอบรมครั้งครั้งนี้ เป็นคณะอาจารย์จากสาขาอาหาร, โรงแรมและบริการ โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อการพัฒนาเทคนิคการสอน การใช้เครื่องมือสื่อการสอนต่างๆในด้านอาหารตะวันตกและเบเกอรี่ รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำไปประยุกต์ในด้านการเรียนการสอนในอนาคต

 

สอบถามข้อมูลหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ โทร  032 508 136-9 ติดต่อคุณสิริลักษณ์ (ฝ่ายประสานงานวิชาการ)

Email: info@rhsschool.com

Back To Top