skip to Main Content

RHS จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ เยี่ยมชม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park และ งาน FHT 2017

RHS จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้แก่นักเรียน โดยครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงแรม พร้อมเยี่ยมชมห้องอาหารและส่วนต่างๆของโรงแรมทำให้นักเรียนนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานโรงแรมมากขึ้น หลังจากนั้นได้เข้าร่วมงาน Food and Hotel Thailand ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าพรีเมียมเพื่อธุรกิจระดับ 5 ดาว ของไทยและภูมิภาคเอเชีย จัดที่ศูนย์การปะชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่  7 กันยายน 2560

Back To Top