skip to Main Content

ยินดีต้อนรับนักเรียนรุ่นที่ 9 สู่ RHS

RHS จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนรุ่นที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

Back To Top