skip to Main Content

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 5 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 5 สำหรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวโอวาท ทั้งนี้ในนามโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบการศึกษาทุกท่าน

Back To Top