skip to Main Content
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 4 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 4 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 4 สำหรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหารเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวโอวาท ทั้งนี้ในนามโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบการศึกษาทุกท่าน

Back To Top