skip to Main Content
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 3 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 3 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ

1039

1040

graduation

1038
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 3 สำหรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวโอวาท ทั้งนี้ในนามโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบการศึกษาทุกท่าน

Back To Top