skip to Main Content
คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร RHS ร่วมยินดี ท่านนคร ศิลปอาชา ในการรับตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร RHS ร่วมยินดี ท่านนคร ศิลปอาชา ในการรับตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ และ ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโรงแรม พร้อมร่วมกับความยินดีกับท่านนคร ศิลปอาชา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 17 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

Back To Top