skip to Main Content

การเตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน RHS รุ่น 11

ก่อนการฝึกงานจริงยังโรงแรมภายนอกต่างๆนั้น RHS ได้ให้ความสำคัญกับการชี้แจงข้อมูล กฎระเบียบต่างๆที่ผู้เรียนต้องคำนึงในระยะเวลาการฝึกงาน ทั้งนี้เมื่อนักเรียนได้เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงนั้นจะสามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างราบรื่น

 

 

สอบถามสมัครเรียน 032 508 136-7, 02 255 2821-4

Line ID: @rhsschool

Inbox มาหาเราที่: m.me/RHS.School

Back To Top