skip to Main Content
การฝึกอบรมพนักงาน..จำเป็นแค่ไหน

การฝึกอบรมพนักงาน..จำเป็นแค่ไหน

ปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น และเป็นส่วนช่วยอย่างมากในความสำเร็จขององค์กรนั้นๆ หลายๆองค์กรประสบปัญหาที่พนักงานปฏิบัติ ตามกระบวนการไม่ครบถ้วน ไม่ทราบถึงลำดับการปฏิบัติงาน เกิดความไม่สมบูรณ์ของงานที่ออกมา

การอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน การที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมอยู่สม่ำเสมอนั้น เป็นการฝึกฝนทั้งทักษะเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้รับถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ มีผลทำให้งานเป็นไปตามกระบวนการ และขอบเขตที่บริษัทวางไว้

การอบรมหลักๆในปัจจุบัน มี 3 ประเภท 

– สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ อาจต้องให้รายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐาน เรื่องวัฒนธรรมองค์กร ระบบ ระเบียบ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นต่างๆ เพื่อให้เริ่มปรับตัวในการทำงานได้ดี

– ฝึกอบรมพนักงานเก่า จะเป็นการอบรมเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

– การอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่คุ้นเคยหรือมีทักษะมาก่อน

RHS สนับสนุนการพัฒนาบุคคลกรสำหรับทุกหน่วยงาน จัดหัวข้ออบรมได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop ให้พนักงานได้มีการเรียนรู้จริงด้วยการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นงานแม่บ้านในโรงแรมหรือในสำนักงาน, การต้อนรับส่วนหน้าทั้งโรงแรม โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพต่างๆ, ลำดับการบริการในร้านอาหาร หรือโรงแรม. RHS ได้เคยจัดอบรมให้แก่องค์กรต่างๆ อาทิ โรงแรมรีสอร์ท และ ศูนย์สุขภาพ

 

สอบถามข้อมูล  02 255 2821, 032 508 136

Line ID: @rhsschool

Inbox มาหาเราที่: m.me/RHS.School

Back To Top